Reservatie

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

De Profundis
Camerata Aetas Nova

Zaterdag 1 december 2018 om 20u00, Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo

Kaarten

€10 (VVK)
€6 (Kinderen jonger dan 12j)
€12 (Kassa)